Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 28. mars 2019

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører