Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Redegjørelse av helseministeren om IKT-området i Helse Sør-Øst

Dette dokument

  • Innst. 262 S (2018–2019)
  • Kildedok: Redegjørelse nr. 9 (2018–2019)
  • Utgiver: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetall: 11
Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 7. mai 2019

Geir Jørgen Bekkevold

Ingvild Kjerkol

leder

ordfører