Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om forbud mot innleie av arbeidskraft fra virksomheter som ikke er produksjonsbedrifter

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 7. mai 2019

Erlend Wiborg

Per Olaf Lundteigen

leder

ordfører