Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås, Torgeir Knag Fylkesnes, Karin Andersen og Audun Lysbakken om å komme ut av fraværsgrensens dødvinkel

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 14. mai 2019

Roy Steffensen

Turid Kristensen

leder

ordfører