Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 3. juni 2019

Michael Tetzschner

Thor Edquist

fung. leder

ordfører