Nordisk samarbeid

Meld. St. 23 (2018-2019), Innst. 356 S (2018-2019)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2019 Innst. 356 S (2018-2019)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 03.06.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 17.10.2019