Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2019

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører