Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

Prop. 71 S (2018-2019), Innst. 364 S (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 364 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket til godtakelse av forordning (EU) 2016/1624 om den europeiske grense- og kystvakten. Forordningen gjelder videreutvikling av Schengen-regelverket som innebærer at det opprettes et europeisk grense- og kystvaktbyrå som fortsatt skal bære kortnavnet Frontex. Hensikten er å videreutvikle Frontex sitt mandat og styrke samhandlingen mellom medlemsstatene og Frontex.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2019