Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om bærekraftig moderne bevegelsesfrihet gjennom redusert biltrafikk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 4. juni 2019

Helge Orten

Tor Andre Johnsen

leder

ordfører