Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m.

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. juni 2019

Geir Pollestad

Bengt Rune Strifeldt

leder

ordfører