3. Uttalelse fra næringskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 4. juni 2019 oversendt næringskomiteen til uttalelse. Næringskomiteen uttaler følgende i brev av 6. juni 2019:

«Næringskomiteen viser til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling datert 4. juni 2019 vedrørende Dokument 8:103 S (2018–2019) fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om en ny industriell revolusjon – rettferdig og miljøvennlig.

Næringskomiteen har ingen merknader til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling.»