Tidligere godtgjørelse

I overensstemmelse med kommisjonens innstillinger har Stortinget fra 2006 vedtatt de godtgjørelser som fremkommer av tabellen under. Fram til og med 2008 ble reguleringen gjennomført per 1. oktober, deretter fra 1. mai. I 2011 ble det vedtatt en omfordeling av ytelsene til stortingsrepresentantene slik at de fikk et tillegg i sin godtgjørelse fra 1. januar 2012.

Per 1. jan 2012

Per 1. mai 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Stortingsrepresentanter

777 630

811 505

836 579

865 100

885 491

906 928

928 602

956 463

Regj. medl.

1 111 200

1 158 927

1 195 072

1 234 100

1 264 040

1 294 216

1 325 358

1 365 016

Statsminister

1 366 700

1 425 352

1 469 831

1 519 700

1 555 640

1 593 242

1 631 346

1 680 277