Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftige lokalsamfunn

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 5. november 2019

Roy Steffensen

Marit Arnstad

leder

ordfører