Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen legge fram et forslag til lovendring som gir anledning til å redusere antall godkjente private elevplasser i en kommune eller fylkeskommune dersom situasjonen er slik at kvaliteten på det samlede offentlige skoletilbudet er truet.

  2. Stortinget ber regjeringen utrede en lovendring som krever at private skoler og private høyskoler skal organiseres som selveiende stiftelser, etter modell fra den danske ‘lov om friskoler og private grundskoler’.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.