Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes av Stortinget som Norges offisielle nasjonalsang

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 14. november 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Åslaug Sem-Jacobsen

leder

ordfører