Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2019 og pensjonisters inntektsforhold

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 26. november 2019

Erlend Wiborg

leder og ordfører