Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes, Kari Elisabeth Kaski og Karin Andersen om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. desember 2019

Karin Andersen

Kari Anne Bøkestad Andreassen

leder

ordfører