Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

Dokument 8:151 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang