Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 11. februar 2020

Geir Pollestad

Nils Kristen Sandtrøen

leder

ordfører