Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Trygve Slagsvold Vedum, Sigbjørn Gjelsvik, Ole André Myhrvold og Emilie Enger Mehl om lisensfelling i ulvesonen, nærmere bestemt revirene i Mangen og Rømskog

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen 13. februar 2020

Ketil Kjenseth

Tore Storehaug

leiar

ordførar