Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 19. desember 2019 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 17. januar 2020 følger vedlagt.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 30. januar 2020 avholdt høring i saken.

Følgende deltok på høringen:

  • Fair Play Bygg Oslo og omegn.

  • Hope for Justice AS.