Innhold

3. Låne- og garantiordninger i andre land

3.1 Sammendrag

Låne- og garantiordninger i andre land er omtalt i proposisjonens kapittel 3.

3.2 Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.