Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om regulering av cruisenæringen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 19. mars 2020

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører