Representantforslag om regulering av cruisenæringen

Dokument 8:9 S (2019-2020), Innst. 202 S (2019-2020)

Merknad

Næringskomiteen ønsker skriftlige innspill til Dokument 8:9 S (2019-2020) om regulering av cruisenæringen. Innspillene kan sendes til komiteens postmottak: naering@stortinget.no

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for energi- og miljøkomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 19.03.2020 Innst. 202 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om regulering av cruisenæringen. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. En rekke mindretallsforslag ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020