Innstilling fra næringskomiteen om Samhandling for betre sjøtryggleik

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 19. mars 2020

Geir Pollestad

Steinar Reiten

leder

ordfører