Samhandling for betre sjøtryggleik

Meld. St. 30 (2018-2019), Innst. 203 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 19.03.2020 Innst. 203 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Samhandling for betre sjøtryggleik. Meldingen omhandler sikkerheten for både for nærings- og fritidsfartøy og beskriver samhandlingen mellom relevante offentlige og private aktørar. I meldingen gis en særskilt gjennomgang av sjøsikkerheten i nordområdene. Ulike mindretallsforslag oppnådde ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.03.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020