Innstilling frå næringskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 6. april 2020

Geir Pollestad

leiar og ordførar