Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Tilbaketrekning av Prop. 48 L (2019–2020) Endringer i pakkereiseloven (angrerett og reisegaranti)

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 17. april 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Silje Hjemdal

leder

ordfører