Innstilling fra justiskomiteen om Midlertidige endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 18. mai 2020

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører