Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 26. mai 2020

Geir Pollestad

Tom-Christer Nilsen

leder

ordfører