Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. juni 2020

Ketil Kjenseth

leder og ordfører