Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 8. oktober 2020

Kristin Ørmen Johnsen

Kari Henriksen

leder

ordfører