Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om å redde sunne bedrifter fra konkurs i påvente av kompensasjonsordning

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 14. desember 2020

Geir Pollestad

Terje Aasland

leder

ordfører