Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 21. januar 2021

Geir Pollestad

André N. Skjelstad

leder

ordfører