Representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen

Dokument 8:15 S (2020-2021), Innst. 188 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Marit Arnstad Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 21.01.2021 Innst. 188 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SP om et styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.01.2021

   Debattert i Stortinget 02.02.2021
   Votert i Stortinget 02.02.2021