Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om en næringsvennlig og fornuftig alkoholpolitikk

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 2. februar 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Erlend Larsen

leder

ordfører