Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag om endringer i straffelovens regler om tvangsinngåelse av religiøse ekteskap

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 2. februar 2021

Lene Vågslid

leder og ordfører