Representantforslag om endringer i straffelovens regler om tvangsinngåelse av religiøse ekteskap

Dokument 8:94 L (2020-2021), Innst. 207 L (2020-2021), Lovvedtak 71 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Geir Sigbjørn Toskedal, Jenny Klinge, Lene Vågslid, Peter Frølich, Petter Eide, Per-Willy Amundsen, Solveig Schytz Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP), (H), (A), (Sp), (KrF), (V), (SV) Innstilling avgitt 02.02.2021 Innst. 207 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.02.2021