Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen etablere vask og renhold som egen avdeling tilknyttet enhetene i kriminalomsorgen.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.