Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. februar 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Mats A. Kirkebirkeland

leder

ordfører