Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Jan Bøhler, Lene Vågslid, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Maria Aasen-Svensrud Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 212 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser. Enkelte av forslagene i representantforslaget ble ved fremsettelse av saken avvist, under henvisning til at de var fremmet tidligere. Forslag 2 om innføring av merverdiavgift på alternativ behandling, ble heller ikke fremmet på nytt, jf. at dette ble innført i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2021. De øvrige forslagene i saken fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Debattert i Stortinget 18.02.2021
   Votert i Stortinget 23.02.2021