Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 9. februar 2021

Lene Vågslid

Ingunn Foss

leder

ordfører