Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Emilie Enger Mehl, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold og Sigbjørn Gjelsvik om å kutte i Norges pengestøtte til EU

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 10. februar 2021

Anniken Huitfeldt

Michael Tetzschner

leder

ordfører