Representantforslag om å kutte i Norges pengestøtte til EU

Dokument 8:65 S (2020-2021), Innst. 224 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Emilie Mehl, Liv Signe Navarsete, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 10.02.2021 Innst. 224 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å be regjeringen i kommende forhandlinger med EU om EØS-midler etter 2021 legge til grunn et krav om at Norges pengestøtte til EU skal reduseres. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2021

   Debattert i Stortinget 16.02.2021
   Votert i Stortinget 16.02.2021