Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om å avlyse sentralt gitte eksamener våren 2021

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 18. februar 2021

Roy Steffensen

Kent Gudmundsen

leder

ordfører