Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen avlyse skriftlige, sentralt gitte eksamener for ungdomsskoler og videregående skoler våren 2021.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.