Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag om å forhindre eiendomsspekulasjon i barnehagesektoren

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 23. februar 2021

Roy Steffensen

Hanne Dyveke Søttar

leder

ordfører