Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å sikre likeverdige og gode rehabiliteringstjenester i hele landet

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 23. februar 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Tellef Inge Mørland

leder

ordfører