Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 25. mars 2021

Karin Andersen

Eirik Sivertsen

leder

ordfører