Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk)

Prop. 88 L (2020-2021), Innst. 329 L (2020-2021), Lovvedtak 96 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 25.03.2021 Innst. 329 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i inndelingslova, jf. Prop. 88 L (2020-2021) Endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk) og Innst. 329 L (2020-2021). Endringene innebærer at det innføres tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk, slik at navnet endres til Nordland eller Nordlánnda.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 27.04.2021